Xếp Hạng League

Soccer League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Dương Thiên Tâm 237 256
2 Mai Tiến Đạt 240 227
3 Nguyễn Minh Vương 236 220
4 Trương Thành Long 237 215
5 Hải CR7 239 194
6 Gia Cát Dự 229 191
7 Nguyên 246 187
8 Vân Anh 234 183
247 League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Messi 234 250
2 Trần Tâm 238 232
3 Lâm Anh Quang 234 230
4 Thẩm Giai Nhi 238 198
5 Ronaldo 239 197
6 Dazai Kitano 229 193
7 Dương Thái Long 242 189
8 Lâm Gia 203 156
Hot League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lý Lâm 234 232
2 Lê Mạnh 234 226
3 Trần Thành 242 210
4 Jindo Katori 234 209
5 Nguyễn Nam 230 194
6 Trần Đào 234 193
7 Conan 236 192
8 Marian Beckenbauer 235 160
Funny League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Trần Long 240 235
2 Gia Minh 235 235
3 Gia Kim 239 224
4 Lù Lù 230 210
5 Gia Thành 235 194
6 Thánh Dự Đoán 238 191
7 Hà Bảo Ngọc 235 187
8 Cao Thanh Trí 234 153
Crazy League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Diễm Hương 237 225
2 Hạo Nhiên 236 218
3 Vũ Văn Anh 237 207
4 Lý Kế Nghiệp 240 206
5 Lý Nam 235 190
6 Thanh Tâm 236 184
7 Lưu Văn Long 230 169
8 Gia Bân 235 157
Hello League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lý Hải Long 237 241
2 Nobita 234 216
3 Hồng Loan 234 214
4 Trần Mỹ Ly 238 211
5 Lâm Mộc Sâm 233 209
6 Doraemon 232 198
7 Nguyễn Nguyên 236 183
8 Đặng Văn Phong 237 173

2 thành viên giành thứ hạng cao nhất tại mỗi league sẽ giành suất tham gia Champions League mùa kế tiếp