Xếp Hạng Đấu Cup

Soccer Cup
# Thành viên Điểm
1 Dương Thiên Tâm 86
2 Nguyên 81
3 Mai Tiến Đạt 80
4 Nguyễn Minh Vương 71
5 Trương Thành Long 71
6 Gia Cát Dự 70
7 Hải CR7 65
8 Vân Anh 63
247 Cup
# Thành viên Điểm
1 Lâm Gia 84
2 Messi 78
3 Trần Tâm 77
4 Dazai Kitano 72
5 Lâm Anh Quang 72
6 Thẩm Giai Nhi 71
7 Ronaldo 68
8 Dương Thái Long 62
Hot Cup
# Thành viên Điểm
1 Lý Lâm 78
2 Lê Mạnh 76
3 Jindo Katori 75
4 Trần Thành 74
5 Nguyễn Nam 70
6 Trần Đào 68
7 Conan 67
8 Marian Beckenbauer 62
Funny Cup
# Thành viên Điểm
1 Gia Minh 81
2 Gia Kim 79
3 Trần Long 75
4 Lù Lù 71
5 Hà Bảo Ngọc 68
6 Thánh Dự Đoán 65
7 Gia Thành 62
8 Cao Thanh Trí 57
Crazy Cup
# Thành viên Điểm
1 Vũ Văn Anh 76
2 Hạo Nhiên 75
3 Diễm Hương 74
4 Lý Kế Nghiệp 70
5 Lý Nam 66
6 Thanh Tâm 64
7 Lưu Văn Long 63
8 Gia Bân 57
Hello Cup
# Thành viên Điểm
1 Lý Hải Long 80
2 Nobita 77
3 Hồng Loan 76
4 Trần Mỹ Ly 71
5 Doraemon 68
6 Lâm Mộc Sâm 68
7 Nguyễn Nguyên 64
8 Đặng Văn Phong 63

Thành viên vô địch Đấu Cup giành suất tham gia vòng Sơ Loại Champions League vào mùa giải tiếp theo