Kết Quả Mùa Trước

Soccer League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Nguyễn Minh Vương 269 251
2 Trương Thành Long 258 236
3 Vân Anh 265 215
4 Gia Cát Dự 259 211
5 Nguyên 278 210
6 Hải CR7 249 210
7 Mai Tiến Đạt 257 207
8 Dương Thiên Tâm 263 157
247 League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Dương Thái Long 256 254
2 Dazai Kitano 273 244
3 Lâm Gia 263 232
4 Messi 259 218
5 Trần Tâm 252 206
6 Thẩm Giai Nhi 262 191
7 Lâm Anh Quang 265 188
8 Ronaldo 257 186
Hot League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Marian Beckenbauer 261 253
2 Lý Lâm 257 241
3 Lê Mạnh 260 231
4 Trần Đào 256 221
5 Conan 265 216
6 Jindo Katori 258 215
7 Trần Thành 257 207
8 Nguyễn Nam 260 195
9 An An 10 11
Funny League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Hà Bảo Ngọc 257 244
2 Trần Long 265 243
3 Lù Lù 255 235
4 Thánh Dự Đoán 259 233
5 Gia Minh 266 218
6 Gia Thành 253 207
7 Gia Kim 256 184
8 Cao Thanh Trí 258 183
Crazy League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Vũ Văn Anh 263 251
2 Thanh Tâm 255 235
3 Hạo Nhiên 257 223
4 Diễm Hương 256 219
5 Lưu Văn Long 255 201
6 Lý Nam 264 196
7 Gia Bân 253 191
8 Lý Kế Nghiệp 252 191
Hello League
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lâm Mộc Sâm 260 221
2 Hồng Loan 252 215
3 Lý Hải Long 254 213
4 Đặng Văn Phong 260 210
5 Nguyễn Nguyên 250 209
6 Trần Mỹ Ly 260 201
7 Doraemon 255 192
8 Nobita 255 179