Đấu Cup Mùa Trước

Soccer Cup
# Thành viên Điểm
1 Nguyên 89
2 Nguyễn Minh Vương 84
3 Trương Thành Long 83
4 Vân Anh 80
5 Hải CR7 77
6 Gia Cát Dự 76
7 Mai Tiến Đạt 76
8 Dương Thiên Tâm 63
247 Cup
# Thành viên Điểm
1 Lâm Gia 112
2 Dazai Kitano 95
3 Dương Thái Long 89
4 Messi 82
5 Trần Tâm 75
6 Ronaldo 74
7 Lâm Anh Quang 73
8 Thẩm Giai Nhi 72
Hot Cup
# Thành viên Điểm
1 Lý Lâm 87
2 Marian Beckenbauer 83
3 Lê Mạnh 82
4 Conan 81
5 Trần Đào 81
6 Jindo Katori 79
7 Trần Thành 77
8 Nguyễn Nam 72
9 An An 5
Funny Cup
# Thành viên Điểm
1 Trần Long 89
2 Lù Lù 87
3 Thánh Dự Đoán 85
4 Hà Bảo Ngọc 83
5 Gia Minh 79
6 Gia Thành 78
7 Gia Kim 78
8 Cao Thanh Trí 67
Crazy Cup
# Thành viên Điểm
1 Vũ Văn Anh 89
2 Diễm Hương 81
3 Hạo Nhiên 80
4 Thanh Tâm 78
5 Lý Nam 75
6 Lý Kế Nghiệp 74
7 Lưu Văn Long 72
8 Gia Bân 70
Hello Cup
# Thành viên Điểm
1 Hồng Loan 81
2 Lâm Mộc Sâm 80
3 Nguyễn Nguyên 76
4 Trần Mỹ Ly 76
5 Đặng Văn Phong 76
6 Lý Hải Long 76
7 Doraemon 69
8 Nobita 69