Champions League

Chung Kết - Bao gồm các trận đấu từ ngày 21 đến ngày 28
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lý Hải Long 34 16
2 Hà Bảo Ngọc 34 7
Bán Kết - Bao gồm các trận đấu từ ngày 15 đến ngày 20
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lý Hải Long 76 84
2 Hà Bảo Ngọc 75 75
3 Hồng Loan 74 72
4 Lý Lâm 73 72
Tứ Kết - Bao gồm các trận đấu từ ngày 9 đến ngày 14
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Hà Bảo Ngọc 27 29
2 Hồng Loan 29 27
3 Lý Hải Long 29 27
4 Lý Lâm 29 27
5 Trần Long 28 20
6 Lâm Mộc Sâm 27 20
7 Dương Thái Long 29 17
8 Nguyễn Minh Vương 28 17
Vòng Loại - Bao gồm các trận đấu từ ngày 6 đến ngày 8
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Trần Long 10 20
2 Hà Bảo Ngọc 10 20
3 Dương Thái Long 11 17
4 Hồng Loan 8 16
5 Nguyễn Minh Vương 8 16
6 Lý Lâm 8 12
7 Lâm Mộc Sâm 9 10
8 Lý Hải Long 8 10
9 Hạo Nhiên 9 8
10 Marian Beckenbauer 8 7
11 Trương Thành Long 7 6
12 Vũ Văn Anh 9 5
13 Thanh Tâm 8 5
14 Dazai Kitano 9 4
Vòng Sơ Loại - Bao gồm các trận đấu từ ngày 3 đến ngày 5
# Thành viên Dự đoán Điểm
1 Lý Hải Long 84 104
2 Hạo Nhiên 83 98
3 Lê Mạnh 84 89
4 Lâm Gia 85 84
5 Lù Lù 82 84
6 Nguyên 73 67
Những thành viên nền xanh dương đủ điều kiện tham gia vòng đấu tiếp theo